Základné informácie

Sirius je nezisková organizácia pri Evanjelickej spojenej škole poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry. Aktívna je aj v oblasti rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt.


Vážení rodičia, milí prispievatelia,
v prvom rade Vám chceme popriať do nového roka 2024 všetko dobré, veľa zdravia a požehnania.
Vďaka Vám sa nám podarilo minulý rok získať sumu   3363,11 EUR za čo sme úprimne zo srdca vďační. Získané finančné prostriedky pomôžu skvalitniť vzdelanie žiakov a študentov Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši.
Rodičia, priatelia a priaznivci neziskovej organizácie Sirius, ak ste sa aj tento rok rozhodli svoje 2% venovať žiakom a študentom Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, na našej webovej stránke https://www.siriusno.sk/2-percenta/ nájdete VYHLÁSENIE a POTVRDENIE k 2% z dane.
Ďakujeme!