Základné informácie

Sirius je nezisková organizácia pri Evanjelickej spojenej škole poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry. Aktívna je aj v oblasti rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt.