2 % z dane

Ak ste sa rozhodli, že poukážete sumu vo výške 2 % zaplatenej dane práve v prospech Sirius, n. o., jednoducho použite predpripravený formulár vyhlásenie o poukázaní sumy .

Ďakujeme!

Prílohy:

Vyjadrenie k 2%