Kontakt

Sirius je nezisková organizácia pri Evanjelickej spojenej škole poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry. Aktívna je aj v oblasti rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt.

  • Adresa: Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • Fax: +421 44 55 14 073
  • IČO: 37977903
  • DIČ: 2022153474

Pre ľahšiu a rýchlejšiu orientáciu môžete pouziť interaktívne mapy serveru atlas.sk alebo zoznam.sk s predznačeným miestom výskytu sídla našej školy.

Priezvisko a meno, titul Funkcia Telefónne číslo E-mail
Chaloupková Jana, Mgr. predseda Správnej rady 044/54 72 902 chaloupkova@siriusno.sk
Sládeková Janka, Mgr. podpredseda sladekovaesslm@gmail.com
Paulínyová Jana člen moravcikova@siriusno.sk
Priezvisko a meno, titul Funkcia Telefónne číslo E-mail
Lenka Duchovná, Mgr. riaditeľka 044/54 72 903 duchovnaesslm@gmail.com
Grešíková Jana Ing. revízor 044/ 54 72 902