Kontakt

Sirius je nezisková organizácia pri Evanjelickej spojenej škole poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry. Aktívna je aj v oblasti rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt.

  • Adresa: Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • Fax: +421 44 55 14 073

Pre ľahšiu a rýchlejšiu orientáciu môžete pouziť interaktívne mapy serveru atlas.sk alebo zoznam.sk s predznačeným miestom výskytu sídla našej školy.

Priezvisko a meno, titul Funkcia Telefónne číslo E-mail
Chaloupková Jana, Mgr. predseda 044/54 72 902 chaloupkova@siriusno.sk
Záborská Janka, Mgr. podpredseda zaborska@siriusno.sk
Moravčíková Jana člen moravcikova@siriusno.sk
Priezvisko a meno, titul Funkcia Telefónne číslo E-mail
Mudroňová Jana, Ing. riaditeľka 044/54 72 904 mudronova@siriusno.sk
Šeďová Viera, Ing. revízor 044/55 14 073 sedova@siriusno.sk