Archívy kategórie: Nezaradené

Inšpirovali sme sa a pomohli sme …

Pred niekoľkými dňami som ako riaditeľka školy odovzdávala trom našim žiakom
pomoc vo forme tabletov od nemenovanej darkyne cez KDH. Boli len tri a žiakov bolo
šesť. Ťažká dilema výberu žiakov, ak viete, že všetci pomoc potrebujú. A preto som
sa rozhodla osloviť pani riaditeľku neziskovej organizácie Sirius Mgr. Lenku
Duchovnú a požiadať ju o pomoc pre zostávajúcich žiakov.
Dnes bola moja radosť obrovská, splnilo sa nám naše prianie a podarilo sa tablety
odovzdať do správnych rukách k dištančnému vyučovaniu. Ešte raz ďakujem
všetkým prispievateľom neziskovej organizácii Sirius, za podporu, ktorá má zmysel.
Ďakujem všetkým rodičom, našim sympatizantom, za ich finančnú pomoc a zároveň
im prajem veľa pokoja, zdravia a požehnania v týchto neľahkých časoch.

Riaditeľka Evanjelickej spojenej školy.